Rao Vat Ha Tinh
 
.

CÁC LOẠI TƯƠNG DÙNG CHO HÁ CẢO XÍU MẠI MINH SANH Há Cảo, Xíu Mại Minh Sanh A Hiếu: 0903 83 55 62 A. TƯƠNG ỚT : Sử dụng tương ớt của Cholimex sẽ rất ngon. Nếu tiết kiệm thì vô metro hoặc chợ Bình Tây mua loại tương ớt có vịTrợ giúp | Tuyển dụng | Văn phòng giao dịch | Bảng giá | Quy định | Liên hệ